QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THI CÔNG
5.  THANH TOÁN HỢP ĐỒNG :
  • Thanh toán được chia làm nhiều đợt được ghi rõ trong Hợp đồng thi công
  • Để tiến độ thi công công trình đảm bảo, khách hàng vui lòng thanh toán kịp thời như đề cập trong Hợp đồng .
6.  BÀN GIAO NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH :
  • Kiến Khải cùng chủ nhà tiến hành kiểm tra, thống kê các thiếu sót về mặt hoàn thiện, thẩm mỹ trước khi nghiệm thu bàn giao.
  • Hai bên lập biên bản nội dung các vấn đề cần hoàn chỉnh.
  • Kiến Khải tiến hành hoàn thiện để đạt được yêu cầu bàn giao.
  • Sau khi gia chủ hài lòng nghiệm thu tiếp nhận sản phẩm, hai bên ký Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình.
  • Kể từ thời điểm nghiệm thu bàn giao sẽ được tính là bắt đầu thời gian bảo hành công trình.
      Rất mong được cùng hợp tác và đồng hành với Quý khách hàng để xây dựng lên ngôi nhà như Quý khách hàng mong muốn.