Cắm mốc ranh

Xác định mốc bằng vệ tinh

Cắm tim mốc

 

Thi công cống thoát nước

Thi công kết cấu mặt đường

 

     Công ty Kiến Khải có đủ năng lực trang bị thiết bị, máy móc để thực hiện thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, tiến độ cho công trình.


Các dự án khác